Witamy na stronie serwisu ALARMOWANIE.PL

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i skorzystania z naszych usług świadczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Naszą główną usługą jest powiadamianie (alarmowanie) strażaków ratowników dysponowanych na potrzeby prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Alarmowanie strażaków realizowane jest przez Centrum Alarmowania serwisu ALARMOWANIE.PL, które wykonuje masowe, równoczesne dzwonienia na wskazane numery telefonów komórkowych strażaków. Centrum dzwoni do każdego strażaka prezentując się zawsze tym samym numerem 89-679-69-00 lub 34-340-11-00. Wystarczy, że strażak zapisze w swoim telefonie numery naszego Centrum pod przyjazną nazwą np. ALARM OSP lub ALARM RATOWNICZY aby w momencie ogłoszenia alarmu  na wyświetlaczu jego telefonu pojawi się nazwa ALARM OSP, a gdy dodatkowo przypisze do tego numeru specjalny dzwonek np. syrena strażacka to bez spoglądania na wyświetlacz telefonu będzie wiedzieć, że dla jego OSP został ogłoszony alarm. Pliki do pobrania z dzwonkami do telefonów znajdują się na naszej stronie internetowej zakładka Strefa strażaka-ratownika. Serwis ALARMOWANIE.PL do strażaków będzie dzwonić dwukrotnie po ok 20 sekund (drugie dzwonienie po ok 60 sekundach) chyba, że strażak odrzuci pierwsze alarmowanie wtedy system do nie go już nie zadzwoni. System traktuje taką osobę jako powiadomioną o alarmie i dlatego nie zachodzi potrzeba powtórnego alarmowania oraz dekoncentrowania strażaka, który udaje się do remizy. Podwójne dzwonienie daje możliwość zaalarmowania tych osób, które nie słyszały pierwszego dzwonienia naszego serwisu lub prowadziły rozmowę telefoniczną podczas pierwszego dzwonienia. Warto też zapamiętać numery naszego Centrum ponieważ po zakończonej rozmowie często otrzymujemy sms-a z podaniem numeru jaki próbował się dodzwonić. Nasza usługa jest dobrym uzupełnieniem stosowanych dotychczas form alarmowania jednostek OSP przez Stanowiska Kierowania PSP. Nasze alarmowanie w żaden sposób  nie ingeruje w dotychczasowe systemy i sposoby alarmowania OSP takie jak selektywne uruchamianie syreny czy sms-y do strażaków.

      Usługę można uruchamiać na kilka sposobów:

  1. uruchomienie automatyczne tj. w momencie wysłania kodu alarmu z systemu DSP i wykorzystanie terminala SMS zainstalowanego remizie. Szczegóły konfiguracji terminali SMS znajdują się na naszej stronie w zakładce OSP z terminalem SMSJednostki które nie posiadają takiego terminala a chcą zautomatyzować proces alarmowania swojej OSP wraz z uruchomieniem syreny mogą wydzierżawić u nas taki terminal, szczegóły opisane są na naszej stronie w zakładce Terminale GSM.
  2. uruchomienie bezpośrednie przez służbę dyżurną SK tj. poprzez wydzwonienie się do naszego serwisu na przypisany indywidualny numer telefonu każdej OSP,
  3. uruchomienie pośrednie tj. powiadomienie przez służbę dyżurną Stanowiska Kierowania PSP osoby funkcyjnej OSP o konieczności ogłoszenia alarmu dla OSP, osoba ta swoim telefonem wydzwania się na przypisany numer indywidualny jego OSP. Może wyznaczonych do sześciu takich osób, które ze swojego telefonu będą mogły uruchamiać alarmowanie.

 

Nasze rozwiązanie alarmowania członków OSP jest bardzo podobne do stosownych już rozwiązań powiadamiania SMS-ami, jednak w porównaniu do nich jest ono znacznie wydajniejsze. Systemy SMS mają ograniczone możliwości i nie są w stanie jednocześnie zaalarmować równocześnie wszystkich strażaków danej OSP, a zastosowane kolejkowanie w systemach SMS powoduje waśnie i niezadowolenie u strażaków którzy znajdują się na końcu listy alarmowania SMS i otrzymują SMS-y ze znacznym opóźnieniem w stosunku do pierwszych osób na tej liście. Ponadto za każdy SMS należy zapłacić, nie zawsze przychodzą one natychmiast ( w przypadku przeciążenia czy awariach sieci  nawet po kilkudziesięciu minutach  ). W naszym rozwianiu opieramy się na bezpośrednim dzwonieniu do strażaków,

 

Ilość strażaków do alarmowania jest teoretycznie nieograniczona 
( proponowana w umowie ilość numerów to 30), ilość uruchamianych alarmów jest  również nieograniczona, jednostka OSP ponosi stałą miesięczną opłatę tj. 12,30 zł  i  nic więcej!!! ( 10,00 zł netto ). W skali roku to tylko 147,60 zł . Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w zakładce Zawarcie umowy.

 

Dzięki naszemu rozwiązaniu alarmowania OSP Stanowiska Kierowania PSP mogą uzyskać nowe dodatkowe, wydajne formy alarmowania OSP, szczególnie przydatne w przypadku awarii systemu zdalnego uruchamiania syren, braku zasilania elektrycznego syreny, awarii terminala SMS oraz gdy zachodzi potrzeba „cichego alarmowania OSP” , a także w przypadku OSP które nie posiadają zdalnego systemu uruchamiania syreny lub mają uszkodzoną syrenę.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE TESTY NASZEGO SYSTEMU

Szczegóły w zakładce Bezpłatne testy

                                Did0